Deklaracja dostępności

Opolski Klub Fantastyki „Fenix” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej fenix.rpg.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.06.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  11.02.2024 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • brak opisów grafik/zdjęć
  • brak opisów map

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data sporządzenia deklaracji: 11.02.2024 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.02.2024 r.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Masz pomysł jak usprawnić naszą stronę internetową, żeby była bardziej dostępna? Potrzebujesz, żebyśmy udostępnili Ci jakąś informację ze strony w innej formie?

Osoba zajmująca się dostępnością: Paweł Kwasik, e-mail: pawel.kwasik@fenix.rpg.pl

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w dogodnej formie. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezydenta Miasta Opola:

  • Adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole
  • E-mail: urzad@um.opole.pl
  • Telefon: 774511800

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo (z wyłączeniem opisów grafik/zdjęć i multimediów nadawanych na żywo). Tych materiałów nie umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Skip to content